Home

35 jaar De Drye Sweerden

Zo begon het ...Op 28 december 1974 werd tijdens het kerstfeest van KWB – KAV een eerste oproep gedaan om een nieuwe toneelgroep op te richten. Het bleef echter een ruime tijd stil tot in juli 1975 overgegaan werd tot werkelijkheid. Zeven mensen beantwoordden aan de oproep en op 26 juli werd een eerste bijeenkomst gehouden, namelijk met

  • Michel BAERT
  • Dirk BRYON
  • Marie-Thérèse BRYON - VANHOUTTEGHEM
  • Isabelle DECUYPER - FRANCK
  • Marie-Christine SLEMBROUCK
  • André VANDEWALLE
  • Max SALOMONS

Max Salomons nam de algemene leiding voor zich en meteen ook de regie. Er werden plannen gemaakt voor een eerste opvoering. De eenakter "HELP, IK LEEF" van John Tolly (woman alive) in een vertaling van Alfred Pleiter werd uitgekozen als eerste stuk.
De rollen werden verdeeld ... en zo brak een nieuwe periode aan die voor de acteurs heel wat werk maar ook heel veel plezier zou brengen. De eerste maanden werd het heel kalm aan gedaan tot in november 1975 een datum voorop gesteld werd voor een eerste opvoering, namelijk 23 januari 1976 tijdens de nieuwjaarsviering van ACW Varsenare.
Van dan af werd het harde realiteit: Wilfried Desauter van Arca Gent werd erbij gehaald om ons wat op gang te helpen. Er werd twee maal per week gerepeteerd, waarbij het stuk telkens een paar maal doornomen werd, soms tot vervelens toe.
Ondertussen hadden we reeds een naam voor de groep gevonden: het werd "DE DRYE SWEERDEN". Ongeveer werd er in totaal 25 avonden gewerkt en op 23 januari stonden we voor de werkelijkheid: dan moest het gebeuren! Niemand wist hoe het zou aflopen en het werd onverwacht een groot succes, dus... ermee doorgaan was de boodschap!!!! 

Het huidige bestuur is dan ook trots dat we deel uitmaken van een vereninging met een rijke geschiedenis en beschrijven op de geboorte van onze kring met volgende woorden:

 

logo35Voor het concept moeten we terug naar het kerstfeest van KWB-KAV Varsenare op 28 december 1974. De KWB nodigde voordien af en toe een groepje uit om iets voor het voetlicht te brengen als goede ontspanning voor de medemens. Omdat dit nogal duur uitviel en onder het motto "wat wij zelf doen zullen we allicht minstens evengoed doen", stelde de toenmalige voorzitter, wijlen Max Salomons voor om een eigen toneelgroepje op te richten.

 Het werd een zeer korte dracht, want amper zeven maand later, in juli 1975, werd een weliswaar flinke boreling boven de doopvont gehouden ! De kersverse "kerngroep van 7" peters en meters, plukten uit het wapenschild van de Gemeente Varsenare de naam "DE DRYE SWEERDEN". Als je alle verdienstelijke personen wil opnoemen, dan vergeet je ergens iemand, en heel wat sympathisanten kennen trouwens heel wat steunpilaren van de vereniging.

De nieuwe toneelgroep start heel gemotiveerd en bewijst reeds in januari 1976 zijn productiviteit met de opvoering van een éénakter met de wel erg toepasselijke titel : "HELP,IK LEEF", van John Tolly en in de regie van Max Salomons zelf. De opsomming van alle gespeelde stukken zou hier te lang uitvallen, en jullie toneelliefhebbers hebben heel zeker een goede herinnering aan verschillende stukken van de Drye Sweerden. Aan de eventueel minder geslaagde opvoeringen wil niemand nog herinnerd worden.

Voor wie van leuke anekdotes houdt, hier zijn er een paar ! Zo is eens het zelf opgetrokken verhoog met de laatste vijf rijen toeschouwers onder groot gedonder en luid gegil ingestort, gelukkig zonder gekwetsten. En nog eentje : een bepaalde toeschouwer, omwille van zijn wel heel speciale en vooral heel storende lach omgedoopt tot "De Lacher", werd gedurende een bepaalde vertoning vriendelijk maar dringend verzocht de zaal te verlaten, omdat het voor de acteurs echt niet meer te doen was !

Beweren dat het niet altijd evident is een vereniging draaiende te houden is een open deur intrappen. Inderdaad heeft onze vereniging ook wel eens een dipje gekend. Zo is er eens een financieel crisismoment geweest, dat via een geldelijke inbreng van alle leden is moeten worden opgelost! Daarentegen werd in het jaar 2000 de volledige opbrengst van de opvoeringen (33.800 BF) geschonken aan het Kinderkankerfonds t.g.v. het zilveren jubileum!

De stichtende kerngroep van zeven, de opvolgers - bestuurders, de opeenvolgende groepen spelende- en op welke manier dan ook helpende leden, regisseurs, en niet in het minst ook de steeds geïnteresseerd gebleven grote groep van toeschouwers, hebben er voor gezorgd dat er in Varsenare een flinke 35-jarige te vieren valt, namelijk : DE DRYE SWEERDEN, 35 JAAR JONG, EN DUS " IN DE FLEUR VAN HAAR LEVEN" !!!!

 


copyright De Drye Sweerden 2019 - Varsenare

Home